C.V. Heljestrand №24 straight razor (8)

C.V. Heljestrand

Магазин старинных опасных бритв