C.V. Heljestrand №24 straight razor

C.V. Heljestrand №24

Магазин старинных опасных бритв