Опасная бритва Edmund Bergfeld & Sohn Sahara (14) straight razor