C.V. Heljestrand №4 straight razor

C.V. Heljestrand №4

Магазин старинных опасных бритв