C.V. Heljestrand №24 straight razor (7)

C.V. Heljestrand

Магазин старинных опасных бритв