C.V. Heljestrand №24 straight razor (5)

C.V. Heljestrand

Магазин старинных опасных бритв