C.V. Heljestrand №24 straight razor (2)

C.V. Heljestrand

Магазин старинных опасных бритв